Efterfrågan på intranätslösningar ökar
Intresse visas bland annat från de Baltiska länderna

Sedan i december i år ägs företaget Lappri AB till 100 procent av Cramo. Under året har personstyrkan fördubblats och i dag arbetar åtta personer på företaget. Fem av dessa utvecklar affärssystem och tre arbetar med intranätslösningar i Notes/domino.
Lappri AB startades 1993 av Krister Svensson, som än i dag är företagets vd. Affärsidén är att utveckla affärssystem samt Internet- och intranätslösningar. Största kunden är Cramo, en av norra Europas ledande uthyrningsföretag, som i december år 2000 förvärvade Lappri. Cramo expanderar nu starkt utanför Norden. För det ändamålet vidareutvecklar nu Lappri Cramos uthyrningssystem och intranätslösningar till att passa även dessa länder.
–efterfrågan på intranätslösningar för hantering av intern och extern kommunikation har ökat markant de senaste åren. Här på Lappri erbjuder vi inga standardlösningar utan alla tjänster och produkter skräddarsys efter kundernas önskemål, berättar Krister.
–Vi har även andra intressanta projekt på gång och därför kommer vi att utöka personalstyrkan ytterligare. Ett projekt som befinner sig i startgroparna är att ta fram ett datawarehouse åt Cramo. Projektets mål är att smidigt kunna samla in och bearbeta hyresinformation som exempelvis hyresintäkter, maskinstatus och beläggning. Den primära kundkretsen finns i Västerås, förutom Cramo, och omfattar även SEB IT partner som är en stor kund på intranätssidan.

Småföretagarversion av CMM
Tillsammans med institutionen för Datavetenskap på Stockholms Universitet är Lappri involverade i ett projekt för CMM i småföretag. Det är en amerikansk metod som syftar till att förbättra utvecklingsprocessen för programvara. ABB och Ericsson är exempel på större svenska företag som har använt sig av metoden. Projektet syftar till att ta fram en variant av CMM som passar småföretag.

Lappri AB

Bransch:
Data / Detalj / Tjänster

Telefon: 021-313355
Alternativ: 070-7583957


Email:
krister.svensson@lappri.se

Adress:
Lappri AB
Kokillgatan 3
72133 VÄSTERÅS

| 13 SENASTE FÖRETAGEN